BEGO Złotym Partnerem Curriculum PSI

BEGO Złotym Partnerem Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego!

BEGO Złotym Partnerem Curriculum

Zapraszamy na edycję 2024! Curriculum Implantologii PSI to:

  • 136 godzin kształcenia
  • poznanie standardów leczenia implantologicznego wg ICOI
  • praca z trudnymi przypadkami
  • radzenie sobie z powikłaniami
  • poznanie zaawansowanych technik leczenia impvantologicznego
  • uzyskanie praktycznych umiejętności koniecznych w codziennej praktyce implantologicznej
  • usystematyzowanie wiedzy zdobytej na mniejszych kursach

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie psi-icoi.pl/artykul/curriculum-implantologii

Newsy