Kongres Digital Workflow Concept

Kongres Digital Workflow Concept

Protokoły cyfrowe w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym

Holiday Inn Resort Warszawa Józefów

13-14 września 2024

Kongres przygotowany została z myślą o lekarzach dentystach oraz technikach dentystycznych. W trakcie wydarzenia wykładowcy z Polski i zagranicy w sposób przekrojowy omówią zagadnienia dotyczące leczenia stomatologicznego z zastosowaniem swoich cyfrowych protokołów. Ideą kongresu jest zaprezentowanie pełnego wachlarza możliwości leczenia z wykorzystaniem koncepcji cyfrowego przepływu prac.

Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia z zakresu m.in.:

  • przygotowania pacjenta do leczenie w protokole cyfrowym,
  • leczenia protetycznego,
  • leczenia implantoprotetycznego,
  • zabiegów chirurgicznych,
  • leczenia ortodontycznego,
  • okluzji / stawów skroniowo-żuchwowych,
  • tkanek miękkich,
  • odbudów protetyczny.

Więcej:

www.kongres.dental.pl