Konsultant medyczny

Dr n. med. Krystian Krupski

specjalista chirurgii stomatologicznej
Dr n. med. Krystian Krupski

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada stopień doktora nauk medycznych i specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej. Od wielu lat zajmuje się skomplikowanymi zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, implantoprotetyki oraz regeneracji tanek miękkich i twardych. Swoją wiedzę rozwija uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach wiodących firm implantologicznych i protetycznych. Autor publikacji naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Wróć do listy