Konsultant medyczny

Lek. dent. Paweł Baranowicz

specjalista chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Paweł Baranowicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2000 roku Paweł Baranowicz uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie. Od 1998 roku pełnił służbę lekarza stomatologa w 4. Bazie Lotniczej w Warszawie oraz w Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach. Autor licznych publikacji oraz artykułów prasowych z dziedziny implantologii i implantoprotetyki. Prowadzi badania z zakresu biomechaniki implantów we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz Akademią Medyczną w Lublinie.

Wróć do listy