Konsultant medyczny

Lek. dent. Paweł Kłosiński

m.sc. in implantology
Lek. dent. Paweł Kłosiński

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył międzynarodowe studia podyplomowe na Uniwersytecie San Jorge w Hiszpanii, uzyskując tytuł Master in Implantology. Aktywny członek towarzystw naukowych: Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantologists oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie. Autor publikacji w prasie specjalistycznej oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Prelegent oraz kierownik szkoleniowy kursów z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej. Wykładowca w ramach ogólnopolskiego cyklu Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Wróć do listy