Digital workflow

Cyfrowy proces w implantologii

Twój bilet do cyfrowego obiegu dokumentów

Wykorzystanie technologii cyfrowych do optymalizacji sekwencji leczenia implantologicznego wkrótce zastąpi konwencjonalne procesy. Skorzystaj z możliwości, jakie nowe procesy oferują Tobie i Twoim pacjentom. Dostosuj procesy leczenia, aby nadążyć za tymi zmianami. Pracuj z nami: szybko – bezpiecznie – przewidywalnie.

Bezstresowo i szybko

Oprócz znacznego skrócenia czasu potrzebnego na leczenie, zyskasz także dzięki przewidywalnemu i bezstresowemu przebiegowi leczenia. Planowanie osadzenia implantów w oparciu o trójwymiarowe dane i szablony chirurgiczne pozwala na przewidywalne leczenie i szybszą użyteczność protetyczną.

Przewidywalnie i przewidująco

W odniesieniu do jakości, długoterminowej stabilności i estetyki protetyka wykonana w technologii Cad/Cam osiągnęła tak wysoki poziom, który jest trudny do osiągnięcia konwencjonalnymi metodami. Cyfrowe procesy oferują lekarzom bezpieczny sposób na zaspokojenie rosnących potrzeb pacjentów.

Etap 1
Sytuacja początkowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o braki międzyzębowe, braki skrzydłowe czy bezzębie – w przypadku uzupełniania utraconych zębów implanty dentystyczne zawsze stanowią najlepsze rozwiązanie!

Etap 2
Obrazowanie CT/CBCT

Do diagnostycznego obrazowania pacjenta niezbędne jest badanie CBCT lub skany CT. Informacje dotyczące systemów implantów BEGO Semados® są zawarte w bibliotekach poniższych urządzeń CBCT.

Logo Carestream Dental
Logo Planmeca
Logo orangedental
Logo Dentsply Sirona
Logo Morita
Etap 3
Planowanie implantów

Oprogramowanie do planowania jest niezbędne do ustalenia pozycji implantu, a następnie do produkcji odpowiedniego szablonu chirurgicznego. Oprogramowanie zawiera dokładne wymiary implantów BEGO Semados®, a także informacje o towarzyszącym im kasetom BEGO Guide System i tulejkom BEGO Guide Master, potrzebnym do bezpiecznego i precyzyjnego osadzania implantów.

Twojego oprogramowania do planowania nie ma na liście? Skontaktuj się z nami!

Jeśli nie masz własnego oprogramowania do planowania, możesz zamówić szablon chirurgiczny w niezależnym centrum planowania lub laboratorium dentystycznym. Nasze oryginalne tulejki dostępne są w szerokiej sprzedaży.

Logo 3shape
Logo coDiagnostiX
NemoTec
Logo Planmeca
SicatImplant
Logo Simplant
Logo Dentsply Sirona
Etap 4
Szablon chirurgiczny

Dane dotyczące planowanych lokalizacji implantów są wykorzystywane do produkcji szablonów chirurgicznych. Zastosowanie tulei głównych BEGO Guide i udostępnienie wydrukowanego protokołu wiercenia umożliwia użytkownikowi przygotowanie łoża kostnego za pomocą narzędzi preparacyjnych BEGO Guide System. Opcjonalnie implanty można wprowadzać przez szablon chirurgiczny.

Etap 5
Tymczasowe uzupełnienie protetyczne

Po zakończeniu etapu planowania implantu, współrzędne pozycji implantów mogą służyć jako podstawa do wykonania uzupełnienia tymczasowego CAD/CAM. W zależności od Twojej lokalizacji, stosowanego oprogramowania i rodzaju stosowanego cyfrowego procesu, współrzędne implantu mogą być przekazywane m.in. do Centrum Skanowania i Projektowania BEGO Medical. Tu powstaje projekt konstrukcji protetycznej lub mostu/korony na bazie adhezyjnej. Po zaakceptowaniu propozycji przez stomatologa i technika dentystycznego odbudowa wchodzi w fazę produkcji.

Etap 6
Chirurgia implantologiczna

Zastosowanie wierteł BEGO Guide System oraz zintegrowanych ograniczników głębokości zapewniają lekarzowi bezpieczne przygotowanie łoża kostnego pod implant. Łyżeczki samozaciskowe są zamocowane w tulejach głównych, umożliwiając w ten sposób oburęczną aplikację.

Etap 7
Pobranie cyfrowego wycisku

Bezpośrednio po implantacji lub po okresie osteointegracji należy przenieść dokładną pozycję implantu na model główny. Zastosowanie skanera wewnątrzustnego i pobranie wycisku cyfrowego zastępuje klasyczną, analogową technikę wyciskową. Pozycjoner CAD dostosowany do implantu (wykonany z Titanium Grade 4), o określonym kształcie, służy jako punkt odniesienia, zapewniając dokładną pozycję implantu (w poziomej i pionowej płaszczyźnie)

Etap 8
Drukowanie modelu

Dane zebrane podczas skanowania skanerem wewnątrzustnym, połączone z danymi analogu modelu, które zostały zapisane w oprogramowaniu do modelowania, służą jako podstawa do wydrukowanego modelu wzorcowego 3D. Analogi implantów BEGO Semados® są umieszczane w modelu po wydrukowaniu, a następnie precyzyjnie blokowane. W ten sam sposób model przeciwstawny można również zeskanować i wydrukować

Etap 9
CAD – Computer Aided Design -  projektowanie wspomagane komputerowo

Projektowanie łącznika, mostu lub belki jest wykonywane za pomocą oprogramowania opartego na różnych formatach danych (3Shape / Exocad). Więcej informacji na temat odpowiednich bibliotek z danymi materiałów można znaleźć na stronie www.bego.com

Etap 10
CAM – Computer Aided Manufacturing - produkcja wspomagana komputerowo

Uzupełnienie protetyczne może być wykonane zarówno centralne, jak i niezależne od lokalizacji. Zaawansowane technologicznie centrum produkcyjne w Bremie współpracuje z oryginalnymi danymi systemów BEGO Semados®, aby tworzyć jedno- i dwuczęściowe łączniki oraz mosty z poziomiu implantu. Rozwiązania niezależne od lokalizacji działają na oryginalnych kształtach baz adhezyjnych i wstępnie wyfrezowanych, półfabrykowanych łącznikach.

Etap 11
Ostateczne mocowanie uzupełnienia protetycznego

Ostateczną odbudowę można zacementować na łączniku lub przykręcić bezpośrednio do implantu.