Połączenie Platform Match

Wewnętrzne połączenie stożkowe o 45° nachyleniu ścian oraz wewnętrzy antyrotacyjny sześciokąt, to sprawdzone rozwiązanie, które zostało przebadane, opatentowane i wprowadzone 30 lat temu wraz z pojawieniem pierwszego systemu BEGO Semados®.

Wieloletnie, bardzo pozytywne wyniki obserwacji związane z zastosowaniem tego typu połączenia sprawiły, że rozwiązanie to zostało wprowadzone we wszystkich liniach implantów BEGO Implant Systems z wewnętrznym połączeniem i odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym sukcesie implantów BEGO Semados®.

Stożek 45°

Jeśli kąty stożka w połączeniu implant-łącznik są małe, to korpus implantu rozszerza się pod wpływem sił żucia. Powstaje efekt klina, który można porównać z cięciem drewna siekierą. Efekt klina powoduje dodatkowe obciążenie kości (ryc. 2a). Połączenia implant-łącznik z większym kątem stożka (np. 45°) pozwalają uniknąć efektu klina i zmniejsza obciążenie kości (ryc. 2b) [1].

Aby mieć pewność, że żadne bakterie nie przedostaną się do miejsca połączenia implant-łącznik, nie można dopuścić do tworzenia się mikroszczelin w trakcie oddziaływania sił żucia. Próby [2] i badania [3] wykazały, że w przypadku stosowania stożka 45° nie tworzą się mikroszczeliny pod wpływem działania fizjologicznych sił żucia.

Stożek 45°
  1. Flach, M. / Streckbein, P. (2009): Knochenfreundlicher Kompromiss, Dental Magazin, 27:48-53.
  2. Zipprich, H. / Weigl, P. / Lange, B. / Lauer, H.-C. (2007): Erfassung, Ursachen und Folgen von Mikrobewegungen am Implantat-Abutment-Interface. Implantologie, 15:31-46.
  3. Streckbein, P. / Streckbein, R. G. / Wilbrand, J. F. / Malik, C. Y. / Schaaf, H. / Howaldt, H. P. / Flach, M. (2012): Non-linear 3D evaluation of different oral implant-abutment connections, J Dent Res, 91:1184-1189.