Połączenie Platform Switch

Wewnętrzne połączenie stożkowe o 45° nachyleniu ścian oraz wewnętrzy antyrotacyjny sześciokąt, to sprawdzone rozwiązanie, które zostało przebadane, opatentowane i wprowadzone 30 lat temu wraz z pojawieniem pierwszego systemu BEGO Semados®.

Wieloletnie, bardzo pozytywne wyniki obserwacji związane z zastosowaniem tego typu połączenia sprawiły, że rozwiązanie to zostało wprowadzone we wszystkich liniach implantów BEGO Implant Systems z wewnętrznym połączeniem i odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym sukcesie implantów BEGO Semados®.

Stożek 45°

Jeśli kąty stożka w połączeniu implant-łącznik są małe, to korpus implantu rozszerza się pod wpływem sił żucia. Powstaje efekt klina, który można porównać z cięciem drewna siekierą. Efekt klina powoduje dodatkowe obciążenie kości (ryc. 2a). Połączenia implant-łącznik z większym kątem stożka (np. 45°) pozwalają uniknąć efektu klina i zmniejsza obciążenie kości (ryc. 2b) [1].

Aby mieć pewność, że żadne bakterie nie przedostaną się do miejsca połączenia implant-łącznik, nie można dopuścić do tworzenia się mikroszczelin w trakcie oddziaływania sił żucia. Próby [2] i badania [3] wykazały, że w przypadku stosowania stożka 45° nie tworzą się mikroszczeliny pod wpływem działania fizjologicznych sił żucia.

Platform switching

Implanty BEGO Semados® mają zastosowane rozwiązanie typu platform switch 0.25 mm, dzięki czemu zredukowane jest obciążenie tkanek twardych wzdłuż brzegu kości.

Termin „platform switch” odnosi się do różnicy średnicy między łącznikiem, w którym wchodzi do implantu, a zewnętrzną średnicą samego implantu [4].

Jeśli kość znajduje się dokładnie w punkcie różnicy średnic, tworzy to biomechanicznie korzystną sytuację dla kości. Zmiana średnicy przenosi siłę nacisku w głąb kości, co zmniejsza obciążenie wyrostka wzdłuż brzegu kostnego [4]. Należy podkreślić, że biomechaniczny efekt platform switch jest skuteczny tylko wtedy, gdy kość znajduje się dokładnie na poziomie różnicy średnic. Jeśli implant zostanie wprowadzony na taką głębokość, że poziom kości znajdować się będzie nawet 0.5 mm od poziomu platform switch lub kość zaniknie, to korzyści biomechaniczne związane z platform switch nie występują.

  1. Flach, M. / Streckbein, P. (2009): Knochenfreundlicher Kompromiss, Dental Magazin, 27:48-53.
  2. Zipprich, H. / Weigl, P. / Lange, B. / Lauer, H.-C. (2007): Erfassung, Ursachen und Folgen von Mikrobewegungen am Implantat-Abutment-Interface. Implantologie, 15:31-46.
  3. Streckbein, P. / Streckbein, R. G. / Wilbrand, J. F. / Malik, C. Y. / Schaaf, H. / Howaldt, H. P. / Flach, M. (2012): Non-linear 3D evaluation of different oral implant-abutment connections, J Dent Res, 91:1184-1189.
  4. Tabata, L. F. / Rocha, E. P. / Barao, V. A. / Assuncao, W. G. (2011): Platform Switching: Biomechanical Evaluation Using Three-Dimensional Finite Element Analysis, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 26:482-492.