Rozwiązania CAD/CAM

Łączniki dla systemu Cerec/inLab

Bazy adhezyjne (TiBase) BEGO Implant Systems umożliwiają wykonywanie indywidualnych łączników za pomocą systemu Sirona CEREC/inLab. Aby zapewnić lepsze rozróżnienie elementów i prostszą obsługę, informacja dotycząca średnicy i programu CAD naniesiona jest laserowo na łączniku.

Klienci systemu Sirona Dental Systems mogą zamawiać scanbody i bloczki inCoris ZI Meso u swojego dystrybutora Sirona. Łącznik TiBase, który jest wymagany do implantów BEGO Semados®, można zamówić w BEGO Implant Systems. Odbudowa jest wykonywana w normalny sposób zgodnie z procedurą Sirona CEREC/inLab.

 

Łącznik dla systemu Cerec/inLab

Implantoprotetyka CAD/CAM w centrum produkcyjnym BEGO Medical

Nawet w dobie cyfrowych zmian firma BEGO pozostaje godnym zaufania partnerem i wspiera techników dentystycznych oraz dentystów pionierskimi technologiami. W portfolio znajdują się tradycyjne łączniki do indywidualizacji i bazy do przykręcanych okluzyjnie mostów oraz belek, a także rozwiązania protetyczne CAD/CAM w postaci koron, mostów i koron podwójnych. BEGO od zawsze stara się przekonywać do siebie Klientów za pomocą sprawdzonej jakości i różnorodności materiałów.

Zwłaszcza rozwiązania wykorzystywane w implantoprotetyce stawiają wysokie wymagania zarówno pod względem jakości materiałów, jak i procesów produkcyjnych. Oprócz wyjątkowego stopu kobaltowo-chromowego Wirobond® MI+, który jest testowany i używany od dziesięcioleci, i który zapewnia wyjątkowe właściwości polerowania, firma wykorzystuje w implantoprotetyce tytan 5 klasy czystości. Jest on również idealnym materiałem na łączniki i nadbudowy implantów. Jego wysoka wytrzymałość ułatwia tworzenie nawet delikatnych struktur.

BEGO CADAbut F – indywidualne łącznik jednoczęściowe

Jednolite, jednoczęściowe łączniki są indywidualizowane dla danego pacjenta i produkowane w nowoczesnym centrum produkcyjnym BEGO w Bremie, zgodnie z Państwa projektem i specyfikacją materiałową.

Łączniki można dowolnie projektować z uwzględnieniem warunków anatomicznych, dzięki czemu zapewniają bezpieczne trzymanie protezy. Profil wyłaniania, który jest modelowany specjalnie pod pacjenta, zapewnia optymalne konturowanie tkanek miękkich i podparcie błony śluzowej, a tym samym spełnia surowe wymagania estetyczne w długim okresie.

Indywidualne łączniki są dostępne dla implantów BEGO Semados® z połączeniem Platform Match oraz Platform Switch, a także do systemów implantów innych producentów.

Wszystkie łączniki do implantów BEGO Semados® posiadają wewnętrzne połączenie stożkowe z sześciokątem, które jest przetestowane i używane przez ostatnie 30 lat, gwarantując niezawodne i stabilne mocowanie. Do wyboru są trzy materiały: BeCe® CAD Zirkon XH, BEGO Titan Grade 5 oraz Wirobond® MI+, który zapewniają maksymalną elastyczność we wszystkich wskazaniach.

 

BEGO CADAbut D – indywidualne łączniki dwuczęściowe

Personalizowane, dwuczęściowe łączniki składają się z tytanowej bazy adhezyjnej i indywidualnego łącznika. Duży wybór dostępnych materiałów sprawia, że ​​ten typ łącznika oferuje bardzo szeroką gamę opcji protetycznych.

Bazy tytanowe są adapterami interfejsu implant – łącznik do odpowiedniego implantu po stronie wszczepu i standaryzowanym łącznikiem adhezyjnym po stronie łącznika. Indywidualny łącznik jest przygotowywany zgodnie z Państwa projektem i specyfikacją materiałową w Centrum Produkcyjnym BEGO z określoną szczeliną adhezyjną, a następnie klejony przez Państwa do bazy tytanowej.

Łączniki adhezyjne wykonane z BeCe® CAD Zirkon XH występują w 3 kolorach (LL0, LL2, LL3), a wykonane z BeCe® CAD Zirkon+ w 5 kolorach (LL0 – LL4). Rozszerzona paleta kolorów zaspokaja potrzebę wysoceestetycznej protetyki na implantach. Dostępne są również materiały Wirobond® C+, wszystkie materiały CAD/Cast® i BeCe® Temp.

Indywidualne łączniki adhezyjne do implantów BEGO Semados® z Platform Match dopasowane są do TiBase z linii Sub-Tec CAD/CAM, natomiast łączniki do implantów BEGO Semados® z Platform Switch do TiBase z linii PS-Line CAD/CAM. W przypadku łączników do innych popularnych systemów implantów można zamówić TiBase w firmie BEGO Medical lub u odpowiedniego producenta implantów. Szczegółowy przegląd dostępnych komponentów znajduje się w katalogu BEGO Medical.

Belki i mosty przykręcane okluzyjnie

Zarówno belki indywidualne, jak i podbudowy do mostów przykręcanych okluzyjnie mogą być wyfrezowane zgodnie z Twoimi wymaganiami projektowymi. Dzięki indywidualnie frezowanym belkom firma BEGO Medical oferuje doskonałą platformę do wykonywania ruchomych uzupełnień. Przykręcane okluzyjnie mosty CAD/CAM są doskonałą alternatywą dla mostów cementowanych. Do wyboru dostępne są materiały Wirobond® MI+ oraz BEGO Titan Grade 5. Doskonała dokładność dopasowania gwarantowana jest przez zastosowanie przemysłowych technologii CAD/CAM. Konstrukcje nie wymagają pracochłonnego dopasowywania – nie występują wewnętrzne naprężenia w konstrukcji powstające w szczególności w fazie stygnięcia odlewanych mostów o dużej rozpiętości.

Belki mogą być projektowane w dowolny sposób – z przęsłami okrągłymi, przęsła Preci-Horix, jako bazy do belek Dolder® lub attachmenty do belek Dolder®.

Rozwiązanie dostępne są dla implantów BEGO Semados® z Platform Match, Platform Switch oraz BEGO Semados® Mini, a także dla innych popularnych systemów implantów lub łączników typu BEGO Semados® MultiPlus.

Opcje przy zamawianiu uzupełnień BEGO CAD/CAM

Jeśli posiadasz skaner firmy 3Shape*, możesz po prostu przenieść dane z oprogramowania 3Shape DentalDesigner lub 3Shape AbutmentDesigner za pomocą jednego kliknięcia myszy. Alternatywnie dane można przesłać w formacie STL za pomocą BEGO FileGenerator z pozostałych systemów CAD, jak na przykład Exocad.

Możesz również zamówić produkty BEGO CAD/CAM bez skanera i bez większych inwestycji, wysyłając modele do BEGO Scan and Design Center. Chętnie zajmiemy się skanowaniem i projektowaniem w Państwa imieniu. Po zatwierdzeniu przez Państwa naszego projektu trafia on do produkcji.