Rozwiązanie MultiPlus

Rozwiązanie protetyczne Multi Plus
Okluzyjnie przykręcane mosty i belki

Dzięki systemowi MultiPlus zapewniamy rozwiązanie, które zapobiega przeprowadzaniu skomplikowanej augmentacji u bezzębnych pacjentów z ograniczoną ilością kości. Umożliwia to skuteczne leczenie z uniknięciem implantacji w trudnych anatomicznie regionach, takich jak zatoka szczękowa i/lub nerw.

Natychmiastowa odbudowa i pobranie wycisków zaraz po zabiegu implantacji są możliwe dzięki łącznikom MultiPlus i pozostałym elementom systemu, które są dostarczane w wysterylizowanej postaci.

Systemowe rozwiązanie

  • do zastosowania w przypadkach poważnego zaniku kości lub niekorzystnych warunków kostnych
  • korekcja dużych rozbieżności w nachyleniu implantów
  • mosty i belki przykręcane okluzyjnie do implantów BEGO Semados®

 

Systemowe projektowanie

  • natychmiastowa odbudowa implantów z łącznikami MultiPlus
  • narzędzia wspierające pozycjonowaniu implantu pod kątem późniejszej odbudowy
  • pobieranie wycisku i dalsza odbudowa z poziomu łączników MultiPlus

 

Systemowa koncepcja

  • dostępne łączniki MultiPlus o nachyleniu  0°, 20° i 30° oraz o różnych wysokościach dziąsłowych
  • szeroka gama opcji uzupełnień tymczasowych i ostatecznych
  • uzupełnienie metodą CAD/CAM firmy BEGO Medical GmbH
  • gwintowane połączenie do ograniczonego wyjmowania protezy
Rozwiązanie protetyczne Multi Plus. Okluzyjnie przykręcane mosty i belki.