BEGO Study Club. Koncepcja zarządzania tkankami miękkimi w implantoprotetyce.

Prowadzący

Matej Kuliš, dr med. dent., specjalista protetyk, M. Sc. In Oral Implantology

Zyskujący coraz większą popularność międzynarodowy specjalista oraz wykładowca. Oficjalny wykładowca dwóch edycji Kongresów Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Specjalista implantologii – tytuł zdobyty na uniwersytecie Dental Medicine University of Zagreb. Protetyk rezydent w ramach specjalistycznego programu szkoleniowego na klinice uniwersyteckiej w Zagrzebiu. Public speaker. Międzynarodowy Key Opinion firmy BEGO Implant Systems.

Opis szkolenia

BEGO Study Club

Koncepcja zarządzania tkankami miękkimi w implantoprotetyce:

 • jak w przewidywalny sposób osiągnąć odbudowę na implantach, która odwzorowuje zdrowy naturalny ząb w dowolnym protokole wszczepiania implantów.

Jednodniowy intensywny kurs dotyczy zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów z perspektywy odbudowy protetycznej. Uzyskanie naturalnego profilu wyłaniania z akceptowalną ilością i jakością tkanek miękkich wokół implantów. Stabilne długoterminowe wyniki w dowolnym protokole wszczepiania implantów. W dzisiejszych czasach pacjenci stają się coraz bardziej wymagający pod względem estetycznych efektów leczenia implantologicznego. Obecny trend przesuwa się od zwykłego przywracania utraconej funkcji do całkowitej odbudowy w celu uzyskania naturalnego wyglądu uzupełnień na implantach.

Kontur dziąseł przyszyjkowych ma ogromne znaczenie dla estetyki i zdrowia odbudowy wspartej na implantach, a profil tkanek miękkich powinien odzwierciedlać zdrowy naturalny ząb.

Przebudowa tkanek miękkich i twardych następuje natychmiast po utracie zęba, co zwykle skutkuje nieprawidłowym profilem dziąseł i pogorszeniem estetyki. Można co prawda zabezpieczyć tkanki twarde w momencie ekstrakcji lub augmentować przed lub w czasie wszczepienia implantu, ale dodatkowo należy odtworzyć kształt błony śluzowej dziąseł, aby uzupełnienie wsparte na implancie miało naturalny profil wyłaniania (EP). Aby osiągnąć lepsze wyniki, opracowano wiele różnych rekonstrukcyjnych procedur chirurgicznych, jednak zarządzanie zabiegami chirurgicznymi i protetycznymi w celu uzyskania optymalnego profilu wyłaniania przy akceptowalnej ilości i jakości tkanek miękkich wokół implantu jest bardzo trudne.

Celem szkolenia jest przedstawienie metod postępowania z tkankami miękkimi w różnych protokołach wszczepiania implantów, aby zapewnić dobrą jakość i naturalny wygląd tkanek miękkich wokół implantu.

Program kursu:

 • 10.00 – 10.30 Powitanie oraz wprowadzenie.
 • 10.30 – 11.00 Koncepcja „Implant supracrestal complex”. Projekt profilu wyłaniania protetyki.
 • 11.00 – 12.00 Natychmiastowe wszczepienie implantu i gojenie pod kontrolą protetyczną.
 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa.
 • 12.15 – 13.30 Koncepcja zarządzania tkankami miękkimi oparta na protetyce – część 1
  (Koncepcja zarządzania tkankami miękkimi oparta na protetyce. Techniki pobierania tkanek do przeszczepów. Przypadki kliniczne.)
 • 13.30 – 14.00 Lunch.
 • 14.00 – 15.00 Koncepcja zarządzania tkankami miękkimi oparta na protetyce – część 2
  (Przypadki kliniczne. Procedury jednoetapowe. Procedury dwuetapowe. Młodzi pacjenci & implanty. Możliwe rozwiązania)
 • 15.00-15.15 Przerwa kawowa.
 • 15.15 – 18.00 Warsztaty i dyskusja.

Warsztaty:

Warsztaty przeprowadzone zostaną na specjalnie przygotowanych modelach. Każdy Uczestnik wprowadzi 4 implanty BEGO Semados RSX® według schematu przedstawionego podczas części teoretycznej:

 • Natychmiastowe wszczepienie implantu w poekstrakcyjnym zębodole, wykonanie natychmiastowej odbudowy tymczasowej lub łącznika uszczelniającego zębodół z optymalnym profilem wyłaniania (EP), przeszczep oraz postępowanie z tkankami miękkimi
 • Wprowadzenie implantu w zagojony wyrostek, wykonanie anatomicznej śruby gojącej i zarządzanie tkankami miękkimi
 • Pobieranie przeszczepu tkanki łącznej (CTG), przeszczep i zarządzanie tkankami miękkimi.