Curriculum Implantologii Małonwazyjnej Edycja nr 18; moduł nr 1

Prowadzący

 • lek. dent. Jakub Munk Master in Oral Implantology
 • lek. dent. Mateusz Duda

Opis szkolenia

Szkolenie organizowane przez Duda Clinic College of Dental Medicine, którego mamy zaszczyt być partnerem.

Curriculum składa się z dwóch trzydniowych modułów szkoleniowych, a więc łącznie trwa sześć dni.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez Duda Clinic College of Dental Medicine w dziedzinie małoinwazyjnej implantologii stomatologicznej.

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego, mają niewielkie doświadczenie implantologiczne lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone zostanie szkolenie w planowaniu i kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu z możliwością nauki krok po kroku technik, które umożliwiają bezpieczną, przewidywalną implantację. Nauka obejmować będzie podstawowe techniki chirurgiczne, samodzielne implantacje pod okiem instruktorów w korzystnych warunkach anatomicznych.

Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-on będzie miał możliwość samodzielnej implantacji podczas każdego z 4 modułów szkoleniowych. W czasie całego szkolenia każdy uczestnik wprowadzi samodzielnie co najmniej 4 implanty pod okiem instruktorów. Podczas modułów szkoleniowych odbędą się: wykład, warsztaty, zabiegi live-surgery oraz co najmniej 4-8 zabiegów implantacji z czynnym udziałem uczestników.

Celem Curriculum nie jest nauka takich zaawansowanych procedur jak np. sinus lifting, przeszczepy tkanek miękkich, bloki kostne czy implantacje mnogie.

Szkolenie odbywa się w grupach 4 osobowych.

Tematyka kursu obejmować będzie zagadnienia:

 • kwalifikacja pacjenta do zabiegu
 • planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego
 • umiejętność zachowania zasad aseptyki i jałowości na sali zabiegowej,
 • przygotowanie gabinetu i pacjenta do zabiegu,
 • chirurgiczne umycie się operatora i asysty do zabiegu
 • podstawy chirurgii stomatologicznej
 • ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką
 • umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną,
 • umiejętność postępowania z tkankami miękkimi i z tkanką kostną,
 • umiejętność szycia rany
 • planowanie prostych zabiegów implantologicznych,
 • pojedyncza implantacja w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce,
 • wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy,
 • kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych
 • przegląd podstawowych procedur w implantologii
 • augmentacja poekstrakcyjna,
 • augmentacja boczna,
 • technika osteotomowa,
 • spreading,
 • splitting,
 • implantacja przezśluzówkowa,
 • bezpłatowa,
 • dokumentacja fotograficzna w implantologii,
 • powikłania i aspekty prawne

Dwa moduły szkoleniowe:

 • pierwszy dzień modułu: 15.00 – 20.00 
 • drugi dzień modułu: 8.00 – 20.00
 • trzeci dzień modułu: 8.00 – 14.00

Grupy 4 osobowe

Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

Więcej szczegółów, takich jak ramowy program szkolenia, życiorysy wykładowców, terminy kolejnych edycji, etc. znajdą Państwo na stronie: www.collegedudaclinic.com