Curriculum Implantologii. Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Sesja w Katowicach organizowana we współpracy z BEGO Implant Systems

Prowadzący

dr n. med. Marek Adwent
dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund
lek. dent. Paweł Kłosiński

Opis szkolenia

Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, którego mamy zaszczyt być partnerem.

CURRICULUM IMPLANTOLOGII PSI 2023 – 136 godzin kształcenia, które gwarantuje:

 • standardy leczenia implantologicznego wg ICOI- step by step
 • trudne przypadki- co dalej, kiedy nie wiesz, jak należy postąpić?
 • powikłania – jak ich unikać i co robić, kiedy występują?
 • dla lekarzy już implantujących- next level w twojej praktyce
 • zaawansowane techniki leczenia implantologicznego
 • praktyczne umiejętności konieczne w codziennej praktyce implantologicznej
 • usystematyzowanie wiedzy zdobytej na mniejszych kursach

Sesja w Katowicach:

 • Implantologia cyfrowa w porównaniu z klasycznymi protokołami.
 • Digital workflow – skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny – łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i od- budowy protetycznej.
 • Rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy. Nawigacja. Obciążenie natych- miastowe i odroczone, indywidualne profile wyłaniania.
 • Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty.
 • Błędy w implantologii. Powikłania śródzabiegowe, wczesne, późne.
 • Prezentacja szeregu przypadków powikłań.
 • Sposoby rozwiązywania problemów w implantologii, zapobieganie powikłaniom.
 • Aspekty prawne, odpowiedzialność lekarza implantologa, praca biegłego sądowego.
 • Wpływ ogólnych i miejscowych czynników ryzyka na wystąpienie mucositis i periimplantitis.
 • Znaczenie dziąsła zrogowaciałego w obrębie implantów.
 • Techniki augmentacji tkanki miękkiej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego.
 • Leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne zapaleń okołowszczepowych.
 • Algorytmy fazy podtrzymującej.
 • Ocena stopnia zaawansowania stanu zapalnego wokół implantów.

WARSZTATY

 • Leczenie resekcyjne zapalenia okołowszczepowego z wykorzystaniem implantoplastyki – ćwiczenia na materiale zwierzęcym.
 • Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego – ćwiczenia na materiale zwierzęcym.
 • Wykonanie osteotomii, wykonanie okienka do sinus liftu – ćwiczenia na materiale zwierzęcym.
 • Implantoprotetyka
 • Skanowanie wewnątrzustne
 • Procedury chirurgiczne

ZABIEGI

 • Zabiegi kliniczne – omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia. Możliwość czynnej asysty przy zabiegu kilku uczestników szkolenia. Opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi i bieżącego omawiania zabiegu. 2 – 3 zabiegi implantacji.

Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie zabiegu pod okiem instruktora. Do ustalenia z Kierownikiem ośrodka.

Więcej szczegółów, takich jak ramowy program szkolenia, życiorysy wykładowców, terminy kolejnych edycji, etc. znajdą Państwo na stronie: www.psi-icoi.pl