Curriculum implantoprotetyczne Edycja nr 18; moduł nr 4

Prowadzący

 • lek. dent. Paweł Kłosiński Master in Oral Implantology
 • lek. dent. Jakub Munk Master in Oral Implantology
 • lek. dent. Krzysztof Pluta

Opis szkolenia

Szkolenie organizowane przez Duda Clinic College of Dental Medicine, którego mamy zaszczyt być partnerem.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez Duda Clinic College of Dental Medicine w dziedzinie implantoprotetyki stomatologicznej.

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego lub implantoprotetycznego, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości.

Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do implantoprotetyki, warsztaty implantoprotetyczne, podstawy okluzji, warsztaty praktyczne z okluzji, nowoczesne technologie w implantoprotetyce – integracja skanowania i obrazu tomografii komputerowej, warsztaty skanowania, common rail w cyfryzacji implantoprotetyki, koncepcję korekcji wad zgryzu dla implantoprotetyki.

Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-on będzie miał możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów implantoprotetycznych. Szkolenie odbywa się w grupach 6 osobowych.

Tematyka kursu obejmować będzie zagadnienia:

 • rodzaje prac implantoprotetycznych,
 • planowanie,
 • etapy pracy,
 • modelowanie diagnostyczne,
 • mock-up funkcjonalno-estetyczny,
 • shelle diagnostyczne,
 • transfer indywidualnie uformowanego profilu wyłaniania,
 • zarządzanie tkankami okołowszczepowymi,
 • odsłonięcie implantów,
 • profil wyłaniania,
 • wyciski z transferami,
 • uzupełnienia tymczasowe,
 • dobór łączników oraz materiałów,
 • korony licowane a pełnokonturowe,
 • korony cut-back,
 • próba klucza,
 • przymiarka podbudowy,
 • oddanie pracy,
 • ekwilibracja zgryzu oraz protokoły kalkowania,
 • korekty,
 • warunki długofalowego powodzenia,
 • podstawy okluzji,
 • dokumentacja w okluzji,
 • współpraca z technikiem,
 • analiza i rejestracja zwarcia u pacjentów uzębionych, w brakach częściowych, w bezzębiu,
 • rejestracja zwarcia a ustalanie zgryzu konstrukcyjnego,
 • odbudowa w okluzji zastanej a zgryz terapeutyczny,
 • okluzja w implantoprotetyce – koncepcja mutualnie chronionej okluzji,
 • zmiany warunków zwarciowych – szyna okluzyjna,
 • leczenie wieloetapowe i interdyscyplinarne,
 • skanowanie pacjenta przy użyciu tomografu CBCT oraz skanera wewnątrzustnego,
 • łączenie obrazów CBCT i skanów,
 • skanowanie twarzy,
 • dynamiczne skany okluzyjne,
 • planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej,
 • drukowanie 3D.
 • spektrum możliwości we współczesnym Dental CAD CAM,
 • planowanie pracy – symulacje/szablony chirurgiczne,
 • uzupełnienia tymczasowe natychmiastowe,
 • łączniki indywidualne versus standardowe,
 • pełnokonturowe rekonstrukcje przykręcane i cementowane,
 • wizje przyszłości w implantoprotetyce CAD CAM,
 • drukowanie a frezowanie rekonstrukcji implantoprotetycznych,
 • koncepcja korygowania wad zgryzu przy pomocy szyn Clear Aligner,
 • repozycje zębów w implantoprotetyce ze względu na estetykę oraz funkcjonalność przyszłej odbudowy,
 • zastosowanie metody termoformowania w implantologii i implantoprotetyce.

Cztery moduły szkoleniowe:

 • dzień pierwszy szkolenia (czwartek): 15.00 – 20.00
 • dzień drugi szkolenia (piątek): 8.00 – 14.00

Grupy 6 osobowe

Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

Więcej szczegółów, takich jak ramowy program szkolenia, życiorysy wykładowców, terminy kolejnych edycji, etc. znajdą Państwo na stronie: www.collegedudaclinic.com