Curriculum perioimplantologiczne Edycja nr 8; moduł nr 1

Prowadzący

 • dr n. med. Marta Cieślik – Wegemund
 • dr hab. n. med. Rafał Wiench

Opis szkolenia

Szkolenie organizowane przez Duda Clinic College of Dental Medicine, którego mamy zaszczyt być partnerem.

Curriculum składa się z dwóch trzydniowych modułów szkoleniowych, a więc łącznie trwa sześć dni.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez Duda Clinic College of Dental Medicine w dziedzinie perioimplantologii stomatologicznej.

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu perioimplantologii lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w periodontologii i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do perioimplantologii, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie miał również możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów perioimplantologicznych na różnych etapach leczenia.

Szkolenie odbywa się w grupach 2-6 osobowych.

Tematyka teoretyczna kursu obejmować będzie zagadnienia:

 • różnice anatomiczne i histologiczne pomiędzy przyzębiem wokół implantu i zęba własnego pacjenta,
 • znaczenie czynników ogólnoustrojowych i miejscowych w etiopatogenezie i przebiegu zapalenia okołowszczepowego,
 • nowa klasyfikacja zapaleń przyzębia,
 • omówienie algorytmów diagnostyczno-leczniczych w oparciu o nowa klasyfikację zapaleń przyzębia,
 • ocena ryzyka wystąpienia zapalenia okołowszczepowego w oparciu o IDRA (Implant Diseases Risk Assessment),
 • przygotowanie pacjenta z zapaleniem przyzębia do zabiegu implantacji,
 • metody diagnostyczne i ocena zaawansowania stanu zapalnego wokół implantów,
 • algorytmy postępowania w przypadku zapalenia okołowszczepowego,
 • metody dekontaminacji powierzchni implantu,
 • antybiotykoterapia ogólna,
 • farmakoterapia miejscowa oraz terapia fotodynamiczna w leczeniu periimplantitis i zapaleń przyzębia,
 • zastosowanie techniki regeneracji i resekcji w zapaleniu okołowszczepowym,
 • rodzaje materiałów kościozastępczych i porównanie skuteczności regeneracji w zależności od rodzaju ubytku kostnego,
 • zastosowanie membran PRF w zabiegach regeneracyjnych,
 • algorytm wizyt kontrolnych w zależności od istniejących czynników ryzyka,
 • zarządzanie tkankami miękkimi przed i po implantacji,
 • ocena biotypu dziąsłowego z wykorzystaniem małoinwazyjnych metod,
 • wpływ braku dziąsła zrogowaciałego w etiopatogenezie zapaleń okołowszczepowych,
 • techniki pobierania wolnych przeszczepów dziąsłowych,
 • metody augmentacji tkanki miękkiej w okolicach implantu w celu poprawy estetyki i pogrubienia biotypu dziąsłowego,
 • nowa klasyfikacja recesji dziąsłowych,
 • metody leczenia recesji dziąsłowych w obrębie zębów własnych oraz implantów.

Tematyka praktyczna kursu obejmować będzie zagadnienia:

 • poznanie technik zabiegowych: regeneracyjnych i resekcyjnych z implantoplastyką w przebiegu periimplantitis,
 • zapoznanie się z instrumentarium wykorzystywanym do dekontaminacji mechanicznej,
 • poznanie procedury fotodezynfekcji z wykorzystaniem lasera diodowego,
 • nauka techniki pobierania wolnych przeszczepów dziąsłowych, poszerzania strefy dziąsła zrogowaciałego, pogrubiania biotypu dziąsła przy implancie,
 • nauka technik szycia wykorzystywanych w zabiegach chirurgii periodontologicznej,
 • poznanie procedury tworzenia membran PRF, nauka pobierania krwi

Dwa moduły szkoleniowe:

 • pierwszy dzień modułu: 15.00 – 20.00 
 • drugi dzień modułu: 8.00 – 20.00
 • trzeci dzień modułu: 8.00 – 14.00

Grupy 2-6 osobowe

Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

Więcej szczegółów, takich jak ramowy program szkolenia, życiorysy wykładowców, terminy kolejnych edycji, etc. znajdą Państwo na stronie: www.collegedudaclinic.com