Digital workflow – projektowanie szablonów chirurgicznych oraz koron natychmiastowych. Podstawowy kurs dla lekarzy oraz techników dentystycznych.

Prowadzący

Michał Dudkowski

Technik dentystyczny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych laboratoriach techniki dentystycznej. Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach cyfrowych używanych w dentystyce. Wiedzę oraz praktykę w tym zakresie zdobył uczestnicząc w wielu zaawansowanych, zagranicznych szkoleniach oraz poprzez lata pracy z zastosowaniem różnych systemów światowych liderów. Obecnie zatrudniony jako Dyrektor Działu CAD-CAM w firmie Denon Dental. Prowadzi szkolenia oraz prezentacje z zakresu technologii nowej generacji.

Opis szkolenia

Jednodniowe szkolenie z zakresu projektowania szablonów chirurgicznych oraz natychmiastowej odbudowy implantoprotetycznej. Kurs skierowany do lekarzy oraz techników dentystycznych.

Digital Workflow w implantolgii – skanowanie pacjenta, łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, projektowanie szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej, druk 3D.

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na przypadkach Uczestników.

Cześć teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia:

  • skanowanie pacjenta,
  • planowanie pracy,
  • biblioteki implantów,
  • rozwiązania implantoprotetyczne w technologii Cad/Cam,
  • projektowanie szablonu chirurgicznego,
  • projektowanie koron natychmiastowych,
  • drukowanie szablonów oraz koron natychmiastowych.

Ramowy program szkolenia:

10.00 – 12.00 – wykład teoretyczny

12.00 – 13.00 – skanowanie pacjenta – warsztat

13.00 – 13.30 – lunch

13.30 – 16.00 – planowanie szablonu i pracy implantoprotetycznej – warsztat

16.00 – 17.00 – drukowanie 3D zaplanowanych elementów – warsztat