Kongres Digital Workflow Concept 2024

Kongres Digital Workflow Concept 2024

Protokoły cyfrowe w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym

Kongres Digital Workflow Concept 2024

13-14 września 2024

Protokoły cyfrowe w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym

HOLIDAY INN RESORT WARSZAWA-JÓZEFÓW

Kongres przygotowany została z myślą o lekarzach dentystach oraz technikach dentystycznych. W trakcie wydarzenia wykładowcy z Polski i zagranicy w sposób przekrojowy omówią zagadnienia dotyczące leczenia stomatologicznego z zastosowaniem swoich cyfrowych protokołów. Ideą kongresu jest zaprezentowanie pełnego wachlarza możliwości leczenia z wykorzystaniem koncepcji cyfrowego przepływu prac.

Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia z zakresu m.in.:

 • przygotowania pacjenta do leczenie w protokole cyfrowym,
 • leczenia protetycznego,
 • leczenia implantoprotetycznego,
 • zabiegów chirurgicznych,
 • leczenia ortodontycznego,
 • okluzji / stawów skroniowo-żuchwowych,
 • tkanek miękkich,
 • odbudów protetyczny.

Partnerzy

Wykładowcy, którzy potwierdzili udział:

 • Lek. stom. Mato Paljetak (Chorwacja)
 • Dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta (Polska)
 • Lek. stom. Doktor Jakub Munk (Polska)
 • Lek. stom. Krzysztof Wyrembelski (Polska)
 • Lek. stom. Rafała Przybylski (Polska)
 • Tech. Dent Vjekoslav Budimir (Chorwacja)
 • Tech. dent Marek Wiligała (Polska)
 • Tech. dent. Jacek Oksiński (Polska)

Rada Naukowa

 • prof. Ryszard Koczorowski (Wiceprezydent PSI)
 • prof. Teresa Sierpińska (Konsultant Krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej)
 • dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta (Prezes PTDNŻ)
 • dr hab. n. med. Kornel Krasny (Prezes OSIS)
 • dr n. med. Beata Tokarczuk (Prezes PTTO)

Patronat merytoryczne

Patronat medialny

 

Zapraszamy na oficjalną stronę kongresu by uzyskać więcej szczegółowych informacji – www.kongres.dental.pl