Szkolenia z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej moduł podstawowy

Prowadzący

lek.dent Paweł Kłosiński, M.Sc

 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Ukończył międzynarodowe studia podyplomowe na Uniwersytecie San Jorge w Hiszpanii, uzyskując tytuł Master in Implantology.
 • Aktywny członek towarzystw naukowych: PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI – International Congress of Oral Implantologists, DGOI – Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie
 • Autor publikacji w prasie specjalistycznej oraz wystąpień na konferencjach naukowych Prelegent oraz kierownik szkoleniowy kursów z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej
 • Wykładowca w ramach ogólnopolskiego cyklu Curriculum Implantologii, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Opis szkolenia

Szkolenie wprowadzające dla lekarzy planujących leczenie implantoprotetyczne.

Uczestnicy kursu poznają klasyfikacje implantoprotetyczne, rodzaje uzupełnień, protokoły wykonawstwa oraz wskazania i przeciwskazania do wykonania poszczególnych rekonstrukcji. Sesja warsztatowa umożliwi przećwiczenie poszczególnych procedur.

Panel dyskusyjny z możliwością konsultacji indywidualnych.

Ramowy program szkolenia

9:00 – 11:00 Elementarz implantoprotetyczny:

 • klasyfikacje uzupełnień
 • wskazania oraz przeciwskazania do wykonania danego uzupełnia -protokoły wykonawstwa
 • instrumentarium implantoprotetyczne
 • materiały stosowane w odbudowach implantoprotetycznych

11:00 – 11:15

 • Przerwa kawowa

11:15 – 13:00Projektowanie implantoprotetyczne:

 • okluzja zorientowana na implanty
 • biomechanika w implantologii
 • separacje kontra blokowanie uzupełnień
 • zarządzanie tkankami miękkimi
 • utrzymanie efektów leczenia

13:00 – 14:00

 • Lunch

14:00 – 15:30Sesja warsztatowa:

 • odsłonięcie implantu
 • blokowanie transferów wyciskowych
 • wycisk transferowy
 • transfer profilu wyłaniania
 • osadzanie matryc wyciskowych OVD

15:30 – 15:45

 • Przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 • Przypadki kliniczne, panel dyskusyjny.