Szkolenia z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej moduł zaawansowany

Prowadzący

lek. dent. Paweł Kłosiński, M.Sc

 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Ukończył międzynarodowe studia podyplomowe na Uniwersytecie San Jorge w Hiszpanii, uzyskując tytuł Master in Implantology.
 • Aktywny członek towarzystw naukowych: PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI – International Congress of Oral Implantologists, DGOI – Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie
 • Autor publikacji w prasie specjalistycznej oraz wystąpień na konferencjach naukowych Prelegent oraz kierownik szkoleniowy kursów z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej
 • Wykładowca w ramach ogólnopolskiego cyklu Curriculum Implantologii, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony dla lekarzy z doświadczeniem w zakresie implantologii stomatologicznej.

Głównymi tematami szkolenia będą rozległe odbudowy implantoprotetyczne, projektowanie stabilnej okluzji, odbudowy hybrydowe oraz kombinowane.

Studium trudnych przypadków klinicznych oraz zarządzanie ryzykiem powikłań.

Panel dyskusyjny z możliwością konsultacji indywidualnych.

Ramowy program szkolenia

9:00 – 11:00

 • Okluzja w rozległych rekonstrukcjach implantoprotetycznych – projektowanie, zarządzanie, ochrona.
 • Uzupełnienia stałe pełnołukowe oraz całkowite rekonstrukcje protetyczne wsparte na implantach.

11:00 – 11:15

 • Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

 • Protetyka stała czy ruchoma- algorytmy doboru uzupełnienia.
 • Pełnołukowe uzupełnienia ruchome:
  • Overdenture hybrydowe oraz kombinowane
  • Teleskopy

13:00 – 14:00

 • Lunch

14:00 – 16:30

 • Protetyka analogowa czy cyfrowa – możliwości i ograniczenia.
 • Trudne sytuacje kliniczne, powikłania, jatrogenia.
 • Zarządzanie ryzykiem – bezpieczeństwo pacjenta oraz lekarza.
 • Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu- recall.

16:30 – 16:45

 • Przerwa kawowa

16:45 – 18:00

 • Przypadki kliniczne, panel dyskusyjny.