Wykonanie i projektowanie koron na implantach. Kurs implantoprotetyczny I stopnia dla techników dentystycznych

Prowadzący

Tomasz Ciaputa

Technik dentystyczny. Właściciel laboratorium „CIAPdent”. Wykładowca, szkoleniowiec. Były Międzynarodowy demonstrator firmy Alphadent (CEKA). Były prezes krakowskiego oddziału PTTD i wiceprezes ZG PTTD. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz książki z zakresu techniki dentystycznej.

Opis szkolenia

Dwudniowe szkolenie wprowadzające w zagadnienia implantoproteczne dla techników dentystycznych.

Uczestnicy kursu poznają:

 • zasady projektowania i wykonywania konstrukcji metalowych na implantach
 • materiały stosowane w implantoprotetyce
 • urządzenia stosowane przy wykonywaniu prac implantoprotetycznych
 • nowe technologii i ich zastosowanie
 • asortyment producentów oferujących implanty stomatologiczne.

Szkolenie obejmuje wykłady, pokaz oraz samodzielną pracę Uczestników.

Ramowy program szkolenia

Dzień pierwszy

10.00 – 13.00 Wykład teoretyczny:

 • podstawy teoretyczne wykonywania koron i mostów na implantach
 • poznanie materiałów i ich zastosowania

13.00 – 13.30 Wykonanie modelu gipsowego:

 • pokaz wykonania maski dziąsłowej
 • pokaz przygotowania modeli do pracy
 • każdy uczestnik przygotowuje swój model do pracy (wcześniej przygotowany z maską)

13.30 – 14.45 Modelowanie konstrukcji korony z wosku:

 • pokaz jak przygotować łącznik
 • pokazanie jak prawidłowo wymodelować konstrukcję do cementowania i przykręcania
 • pokazanie pracy z materiałami stosowanymi przy modelowaniu
 • pokazanie jak prawidłowo operować narzędziami

14.45 – 16.00 Modelowanie konstrukcji woskowych koron:

 • modelowanie konstrukcji korony przykręcanej i cementowanej
 • zapoznanie się z nowymi materiałami

16.00 – 16.45 Przygotowanie wymodelowanych elementów do zatopienia w masie osłaniającej:

 • prawidłowe umocowanie kanałów odlewniczych
 • poznanie różnych metod mocowania kanałów odlewniczych
 • ważenie elementów przed zamocowaniem na stożek odlewniczy
 • poznanie nowych materiałów stosowanych przy mocowaniu kanałów odlewniczych

16.45 – 17.00 Zalewanie masą osłaniającą pierścienia:

 • zastosowanie odpowiednich mas osłaniających
 • prawidłowe rozmieszanie masy
 • zalewanie masą pierścienia

17.00 – 17.30 Przygotowanie do odlewania:

 • uwolnienie pierścienia z osłony
 • ustawienie odpowiednich parametrów pieca do wygrzewania pierścieni

Dzień drugi

10.00 – 11.00 Odlanie pierścienia:

 • przygotowanie odpowiedniej ilości metalu do odlewu
 • nastawienie maszyny do odlewania
 • prawidłowe stopienie metalu
 • prawidłowe studzenie pierścienia odlewniczego

11.00 – 11.30 Usuwanie masy osłaniającej:

 • prawidłowe uwolnienie (wybicie) konstrukcji z masy osłaniającej
 • piaskowanie konstrukcji metalowej celem pozbycia się resztek masy i warstwy tlenków

11.30 – 14.30 Obróbka konstrukcji metalowej korony:

 • odcinanie kanałów odlewniczych
 • dopasowanie konstrukcji do modelu roboczego
 • klejenie korony do łącznika (korona przykręcana z zastosowaniem standardowego łącznika
 • obróbka powierzchni metalowej
 • zastosowanie frezów do obróbki
 • zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy obróbce

14.30 – 15.00 Zakończenie kursu:

 • omówienie wszystkich błędów
 • odpowiedź na pytania uczestników
 • rozdanie dyplomów