Zastosowanie najnowocześniejszych zatrzasków i belek w protetyce i implantologii. Kurs implantoprotetyczny II stopnia dla techników dentystycznych.

Prowadzący

Tomasz Ciaputa

Technik dentystyczny. Właściciel laboratorium „CIAPdent”. Wykładowca, szkoleniowiec. Były Międzynarodowy demonstrator firmy Alphadent (CEKA). Były prezes krakowskiego oddziału PTTD i wiceprezes ZG PTTD. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz książki z zakresu techniki dentystycznej.

Opis szkolenia

Dwudniowe szkolenie rozszerzające wiedzę techników dentystycznych w zakresie implantoprotetyki.

Uczestnicy kursu poznają:

  • zasady projektowania i wykonywania konstrukcji implantoprotetycznych z zastosowaniem zatrzasków.
  • zatrzaski stosowane w protetyce i implantoprotetyce
  • projektowanie prac analogowo i cyfrowo

Szkolenie obejmuje wykłady, pokaz oraz samodzielną pracę Uczestników.

Ramowy program szkolenia

Dzień pierwszy

9.00 – 12.00 Wykład teoretyczny:

  • typy elementów retencyjnych,
  • siły działające na zęby filarowe,
  • jak pracują zatrzaski?
  • technologia zatrzasków CEKA REVAX i PRECI LINE,
  • skaner i oprogramowanie 3Shape,
  • możliwości systemu 3Shape,
  • przypadki kliniczne

12.00 – 14.00 Modelowanie koron, frezowanie stopni

14.00- 15.00 Lunch

15.00 – 16.00 Montowanie utrzymywaczy matrycy

16.00 – 18.00 Projektowanie koron i frezowania w 3Shape

 

Dzień drugi

9.00 – 11.00 Projektowanie koron i frezowania w 3Shape

11.00 -12.00 Obróbka koron

12.00 – 13.00 Wklejanie matryc CEKA REWAX

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Przygotowanie protezy woskowej i modelu z belka

15.30 – 16.30 wymiana akrylu na tworzywo akrylanowe

16.30 – 17.00 Posługiwanie się katalogiem, zestaw kluczy

17.00 – 17.30 Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów