naturesQue ColTect P

Zakładając, że są spełnione kliniczne warunki zastosowania błony zaporowej, istotną rolę w wyborze błony kolagenowej odgrywają indywidualne preferencje dotyczące zachowania produktu podczas pracy. Prostota użycia produktu naturesQue ColTect P pozwala na jego różnorodne zastosowania w różnych sytuacjach terapeutycznych, w tym z użyciem metod regeneracji

Struktura, budowa i stabilność

naturesQue ColTect P jest wytwarzany z oczyszczonych tkanek bogatych w kolagen. Produkt jest minimalnie usieciowany z zastosowaniem delikatnych metod, tak aby błona wykazywała przewidywalny profil resorpcji i maksymalną tolerancję tkankową. Usieciowana struktura zapobiega enzymatycznemu rozkładowi włókien kolagenu i nadaje produktowi naturesQue ColTect P powtarzalną i niezawodną funkcję barierową, dostosowaną do profilu czasowego gojenia kości. W ten sposób powstaje bardzo wszechstronna i mocna błona, dająca duży komfort pracy. NaturesQue ColTect P jest zbudowany z warstwy nienaruszonych włókien kolagenowych. Obie strony błony mają takie same właściwości.

Pochodzenie

 • Otrzewna wieprzowa

 

Skład

 • Nienaruszone włókna kolagenowe
 • Ustabilizowane poprzez niezawodne, minimalne usieciowanie

 

Obróbka

 • Otrzewna bogata w kolagen
 • Czyszczenie i usunięcie białek niekolagenowych
 • Stabilizacja włókien kolagenowych poprzez minimalne usieciowanie
 • Czyszczenie, płukanie i suszenie
 • Pomiary, pakowanie i sterylizacja
 • Kontrola jakości

Profil wymogów stawianych błonie kolagenowej

Błony kolagenowe stosowane samodzielnie nie mają dostatecznej stabilności mechanicznej, pozwalającej na formowanie i zabezpieczanie konturów ubytku. Dlatego produkt naturesQue ColTect P stosuje się wraz z materiałem kościozastępczym, takim jak naturesQue SemOss B lub naturesQue MaxOss P. Zastosowanie materiałów kościozastępczych zapewnia utrzymujące przestrzeń rusztowanie w obrębie ubytku, wykorzystywane przez osteoblasty jako substrat podczas odkładania kości. Błona zaporowa chroni przestrzeń ubytku kostnego i zapobiega wrastaniu tkanek miękkich. Zadaniem błony jest stworzenie i utrzymanie między kością i tkankami miękkimi bariery, która będzie przepuszczalna dla składników odżywczych. Taka błona stabilizuje również materiał augmentacyjny, pokrywając ubytek kostny. Funkcja barierowa błony naturesQue ColTect P utrzymuje się przez około 3 miesiące, co stanowi wystarczająco długi czas, aby zapewnić dostateczne wygojenie kości.

Właściwości podczas pracy i odczucia

Błony naturesQue ColTect P można zakładać po zwilżeniu albo na sucho. Błonę przycina się do takiego rozmiaru, aby jej fragmenty nachodziły na brzegi ubytku na około 2 mm. Sucha błona naturesQue ColTect P jest wytrzymała i stabilna. Po zwilżeniu solą fizjologiczną lub krwią staje się elastyczna, co pozwala na jej adaptację do konturów ubytku. Zazwyczaj nie ma konieczności mocowania błony naturesQue ColTect P, ponieważ łatwo ulega ona zwilżeniu i przywiera do ścian kostnych. Jeśli jednak zaistnieje taka konieczność, można zmienić położenie błony naturesQue ColTect P. W razie potrzeby można ustabilizować błonę naturesQue ColTect P szwami lub pinami.

Aplikacja

 • Wyjąć sterylnymi narzędziami
 • Praca z błoną zwilżoną lub suchą
 • Dostosować do wielkości ubytku z marginesem około 2 mm
 • Zalecane jest gojenie zamknięte
 • Można nakładać dowolną stroną
 • Możliwość zmiany położenia

 

Konsystenca/Odczucia

 • Sucha: Stabilna i sztywna, wytrzymała
 • Zwilżona: Może być formowana w fałdy, wytrzymała, adhezyjna, nieklejąca
 • Nie ulega rozciąganiu
 • Odporna na rozrywanie

 

Resorpcja

 • Czas resorpcji waha się od 12 do 16 tygodni