Sterowana regeneracja tkanek

Uniwersalne rozwiązania nigdy nie zaspokoją wszystkich potrzeb

Przez lata wzbogacaliśmy system implantologiczny BEGO o nowe systemowe rozwiązania w zakresie implantologii stomatologicznej. Z tego powodu BEGO Implant Systems współpracuje z partnerami z określonych dziedzin, aby zawsze móc oferować produkty na najwyższym poziomie technologii dentystycznej.

Nasza procedura w zakresie materiałów regeneracyjnych nosi nazwę WŁASNEJ marki dystrybutora – jest to dla nas wyraz pełnego synergii partnerstwa pomiędzy producentami o ugruntowanej wiedzy na temat innowacyjnych biomateriałów regeneracyjnych oraz naszym doświadczeniem jako twórcy, producenta i dystrybutora implantów stomatologicznych.

Nasza linia produktów naturesQue to synonim nowoczesnych i skutecznych materiałów regeneracyjnych. W świetle rosnących wymogów prawnych jest to jednak niewystarczające. Dla BEGO Implant Systems i dla naszych partnerów oznacza to, że nasze podejście i wdrażanie ram wynikających z regulacji prawnych musi być realizowane skrupulatnie, precyzyjnie, niezawodnie i praktycznie.

Materiały kościozastępcze

SemOss B – innowacyjny, ksenohybrydowy materiał kościozastępczy, pozyskiwany z kości wołowej, pokryty mieszaniną kopolimeru i fragmentów kolagenu

MaxOss P – Sprawdzony ksenogenny materiał kościozastępczy, pozyskiwany z kości gąbczastej wieprzowej

 

Produkty kolagenowe

ColTect P – stabilna błona zaporowa pochodzenia wieprzowego do zabezpieczania okolicy augmentacji

ColAid B – mikrowłókninowy kolagen pochodzenia wołowego, który po absorpcji wysięku tworzy żel o wysokiej lepkości i wykazuje właściwości hemostatyczne

ColAid P – gąbka kolagenowa pochodzenia wieprzowego, która utrzymuje swoją strukturę 3D i stabilizuje skrzep krwi

Ksenogenne materiały kościozastępcze

Wyjątkowa zdolność tkanki kostnej do regeneracji jest fascynująca. Ta złożona tkanka goi się niemal bez powstawania blizn i odtwarza swoją strukturę oraz funkcjonalność. Zdolność osteoblastów do zamykania przestrzeni między implantem a kością i graniczne wymiary ubytków kostnych, wykorzystywane w modelach badawczych, nie są ograniczeniem, ale raczej imponującym dowodem na potencjał regeneracji kości. Czynnikami kluczowymi dla regeneracji kości są dostateczne ukrwienie, podparcie mechaniczne w postaci struktury ukierunkowującej wzrost i spoczynek. Materiały kościozastępcze wykorzystuje się do regeneracji kości tam, gdzie organizm człowieka nie jest w stanie sam doprowadzić do jej wygojenia. Poza wymaganiami stawianymi idealnemu materiałowi kościozastępczemu, powszechnie przyjmuje się, że taki materiał powinien swoją budową, jak najwierniej odzwierciedlać ludzką kość gąbczastą.

Naturalne pochodzenie ksenogennych materiałów kościozastępczych zapewnia ich optymalną budowę. Porowatość, układ porów i ich wielkość w znacznym stopniu odpowiadają cechom ludzkiej kości i są odpowiednie dla uzyskania kościotworzenia oraz dojrzewania i remodelingu kości. Jednak oczyszczanie kości pochodzenia zwierzęcego prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej i potencjału biologicznego, ponieważ dla wyeliminowania ryzyka przeniesienia choroby lub odrzucenia wszczepu konieczne jest usunięcie komórek i białek.

Ksenohybrydowy materiał kościozastępczy naturesQue SemOss B należy do nowej generacji materiałów do regeneracji na bazie naturalnych surowców. Połączenie różnych klas materiałów równoważy ograniczenia poszczególnych składników, wzmacniając ich korzystne właściwości. Sprawdzony, nieorganiczny, mineralny preparat kostny naturesQue MaxOss P pozyskuje się z kości gąbczastej pochodzenia wieprzowego. Macierz jest bardzo porowata, zapewnia dużo miejsca dla odkładania się nowej kości i procesów remodelingu podczas dojrzewania kości.

Właściwości ksenogennych materiałów kościozastępczych

 • Porowata struktura o licznych połączeniach i odpowiedniej wielkości porów (≥ 100 μm)
 • Właściwości powierzchni
 • Odpowiednia wytrzymałość mechaniczna i elastyczność
 • Kontrolowana biodegradacja

 

Funkcjonalność i wykorzystanie w regeneracji kości

 • Dyfuzja oraz migracja komórek, substancji odżywczych i wymiana produktów metabolizmu w obrębie całego materiału.
 • Umożliwia adhezję i migrację komórek oraz proliferację osteoblastów.
 • W przypadku ubytków bez kształtu retencyjnego umożliwia absorpcję sił  ziałających na otaczające tkanki twarde i miękkie.
 • Resorpcja w trakcie procesu remodelingu tkanek przy zachowaniu odpowiedniej objętości, umożliwia wypełnianie ubytku wrastającą kością.

Ksenogenne produkty kolagenowe

W procesie ewolucji kolagen w dużym stopniu zachował swoją budowę, co oznacza, że ksenogenny kolagen jest bardzo podobny do ludzkiego, i co do zasady jest wyjątkowo dobrze tolerowany. Poza gatunkiem i typem tkanki wykorzystanej do pobrania istnieje także szereg innych kluczowych czynników dotyczących właściwości produktów medycznych na bazie kolagenu. Także procedury pobrania mają znaczenie dlatego, jakie cechy będą uwypuklone w ostatecznym produkcie. Współczesna medycyna byłaby niemożliwa do wyobrażenia bez kolagenu, a jego wykorzystanie to jedna z wielu ważnych metod terapeutycznych. Włókna kolagenowe to białka o dużej wytrzymałości na rozciąganie, kluczowe dla tworzenia struktury i biomechaniki tkanek.

Kolagen wywiera pozytywny wpływ na gojenie. Na wczesnych fazach ma właściwości hemostatyczne. Jednocześnie ma zdolność absorpcji dużych objętości płynu, pomagając w ten sposób w stworzeniu w obrębie rany wilgotnego środowiska, które sprzyja gojeniu.

Właściwości ksenogennych kolagenów

 • Stała budowa niezależnie od ewolucji
 • Właściwości hemostatyczne
 • Zdolność integracji z otaczającymi tkankami
 • Właściwości sprzyjające adaptacji, wynikające z metody obróbki

 

Funkcjonalność i wykorzystanie w regeneracji

 • Znaczne podobieństwo kolagenu ludzkiego i ksenogennego prowadzi do doskonałej tolerancji materiałów na bazie kolagenu ksenogennego
 • Kolagen jest susbtratem, do którego przyczepiają się płytki krwi
 • Dzięki dobrej tolerancji ksenogennego kolagenu ulega on zasadniczo integracji z otaczającymi tkankami i jest rozkładany w fizjologicznych procesach katabolicznych
 • Odporny na rozrywanie kolagen w postaci włókien może być poddawany obróbce i przekształcany w różne zaawansowane produkty medyczne o różnych właściwościach – w tym:
  • o cienkie, nieadhezyjne błony zaporowe
  • porowate gąbki kolagenowe o właściwościach hemostatycznych w celu kontrolowania niewielkiego krwawienia
  • produkty w postaci włókien o działaniu absorpcyjnym, stosowane w obrębie rany ze względu na możliwość wchłaniania dużej ilości płynu

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW REGENERACYJNYCH [tabela]

 • Bego Film

  naturesQue tworzenie motywów przewodniego