naturesQue MaxOss P

naturesQue MaxOss P to materiał na bazie kości gąbczastej pochodzenia wieprzowego. Ma on duże, otwarte pory dzięki delikatnej i złożonej strukturze beleczek. Otwarte przestrzenie łączą się ze sobą i zapewniają mnóstwo miejsca na regenerację, dojrzewanie i remodeling kości. Duża powierzchnia wewnętrzna zapewnia ogromny potencjał dla adhezji komórek

Lekki i z dużymi przestrzeniami powietrznymi – dlaczego duże, wewnętrzne przestrzenie są tak ważne w przypadku materiałów kościozastępczych.

Porowatość to jedna z najważniejszych cech materiału kościozastępczego. Komórki mogą migrować do wnętrza materiału kościozastępczego poprzez pory, a nowopowstające naczynia krwionośne mogą łączyć się z siecią naczyń krwionośnych, dzięki czemu tworząca się tkanka kostna jest zaopatrywana w tlen i substancje odżywcze.

Osteoblasty preferują pory o większej średnicy (2). Makropory materiału naturesQue MaxOss P mają od 100 do 1000 μm, dlatego doskonale nadają się do migracji osteoblastów. Po uzyskaniu integracji kości jej remodeling i adaptacja do przykładanych sił wymagają mnóstwo miejsca, które zapewnia wysoce porowata struktura materiału naturesQue MaxOss P.

Bezpieczeństwo

naturesQue MaxOss P to bezpieczny materiał kościozastępczy, który spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG.

Pochodzenie

 • Wieprzowa kość gąbczasta

 

Skład

 • Faza mineralna kości gąbczastej
 • Zachowanie naturalnego węglanu apatytu

 

Obróbka

 • Kość pochodzenia wieprzowego
 • Oczyszczanie i usuwanie białek (deproteinizacja) z zastosowaniem bardzo wysokiej temperatury
 • Przepłukiwanie roztworem buforu
 • Pomiary, badanie przesiewowe, pakowanie i sterylizacja
 • Kontrola jakości

Struktura i budowa

Siateczka beleczek to anatomiczne i architektoniczne dzieło sztuki. Układ kostnych beleczek i kanalików pozwala kości uzyskać wysoki poziom stabilizacji przy minimalnym wykorzystaniu substancji budulcowych. W ten sposób powstaje struktura o bardzo dużym polu powierzchni. Właściwości te wykorzystuje się w procesach technologicznych podczas produkcji ksenogennych materiałów kościozastępczych z kości gąbczastej. Podczas obróbki tkanki kostnej pochodzenia wieprzowego zachowuje się naturalną sieć beleczek i strukturę kryształów węglanu apatytu w fazie mineralnej. Kryształy węglanu apatytu sprzyjają aktywności komórek na różnych etapach gojenia kości. Badania analityczne (spektroskopia w podczerwieni, dyfrakcja rentgenowska) ujawniają podobieństwo fazy mineralnej i struktury krystalicznej materiału naturesQue MaxOss P do dojrzałej własnej tkanki kostnej.

naturesQue MaxOss P i kość – trwałe połączenie

Mnóstwo miejsca dla kości – budowa materiału naturesQue MaxOss P opiera się na sieci beleczek kostnych: złożonym rusztowaniu, zbudowanym z cienkich beleczek i kanalików, między którymi znajdują się duże, łączące się ze sobą przestrzenie. Zapewnia to duże pole powierzchni, do której przywierają osteoblasty zdolne do odkładania nowej macierzy kostnej. W obrębie dużych porów może bez zakłóceń dochodzić do tworzenia naczyń krwionośnych i remodelingu nowopowstałej kości. W ten sposób powstaje stabilne i trwałe połączenie między materiałem naturesQue MaxOss P i nową kością.

Aplikacja

 • Możliwość mieszania z preparatami kości autogennej, krwią pacjenta lub solą fizjologiczną
 • Nakładać wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z dobrze ukrwioną kością własną
 • Kość zbitą należy poddać ręcznej perforacji

 

Resorpcja

 • Integracja z nowopowstającą kością
 • Wolna i powierzchowna resorpcja
 • Stabilne rusztowanie dla kości