naturesQue SemOss B

naturesQue SemOss B to ksenohybrydowy materiał kościozastępczy z powłoką z mieszaniny kopolimeru i fragmentów kolagenu.

Połączenie różnych klas materiałów równoważy ograniczenia poszczególnych składników, wzmacniając ich korzystne właściwości. W ten sposób powstaje resorbowalny materiał kościozastępczy pochodzenia wołowego. W celu aplikacji tego materiału zwilża się granulki krwią, tak aby umożliwić skuteczne rozwinięcie korzystnych właściwości powłoki.

Bezpieczeństwo

naturesQue SemOss B to bezpieczny materiał kościozastępczy, który spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG, aneks 2, część 4 oraz Rozporządzenia 722/2012.

Pochodzenie

 • Kość wołowa
 • Mieszanina kopolimeru
 • Kolagen wieprzowy

 

Skład

 • Faza mineralna kości gąbczastej
 • Poli(L-laktyd) i poli(ɛ-kaprolakton)
 • Fragmenty kolagenu wieprzowego

 

Obróbka

 • Usunięcie fazy organicznej
 • Obróbka wzmacniająca/wykańczająca: aplikacja mieszaniny kopolimerów i fragmentów kolagenu
 • Badanie przesiewowe, pakowanie, sterylizacja

Struktura i budowa

Porowatość materiału naturesQue SemOss B wynika z dużych przestrzeni w kości gąbczastej. Zachowana jest beleczkowata struktura kości, tworząca idealne warunki dla migracji osteoblastów, wrastania naczyń krwionośnych i remodelingu.

Aplikacja – zalecane zwilżenie krwią (pacjenta)

Macierz kości wołowej materiału naturesQue SemOss B jest wzmocniona dzięki powłoce na jej powierzchni. Fragmenty zdenaturowanego kolagenu tworzą środowisko sprzyjające kolonizacji przez komórki. W pierwszych tygodniach dochodzi do migracji komórek i kolonizowania powierzchni materiału naturesQue SemOss B. Jednocześnie następuje degradacja kopolimeru, dzięki czemu mineralna macierz kostna staje się w pełni dostępna.

Aplikacja

 • Wymieszać z krwią pacjenta
 • Wprowadzić do ubytku, używając sterylnych narzędzi
 • Unikać mieszania z roztworami wodnymi (NaCl, solą fizjologiczną)

 

Profil resporpcji

 • Resorbowalny; profil resorpcji zależy od warunków u poszczególnych pacjentów
 • Mechaniczne obciążenie obszaru augmentacji nie wcześniej niż po 6 miesiącach

Dzięki naturalnej strukturze krystalicznej minerałów kości, jaka pozostaje po jej obróbce, ksenogenna macierz kostna materiału naturesQue SemOss B jest całkowicie resorbowalna.

Końcowa obróbka z zastosowaniem mieszaniny kopolimerów chroni macierz kostną przed przedwczesną resorpcją i poprawia elastyczność materiału. Fragmenty kolagenu stanowią atrakcyjny substrat dla adhezji komórek i poprawiają nawilżenie powierzchni materiału naturesQue SemOss B. naturesQue SemOss B ulega całkowitej resorpcji w ciągu 1–2 lat w ramach procesów remodelingu i zostaje zastąpiony kością własną pacjenta. Mieszanina kopolimerów powłoki pokrywającej materiał naturesQue SemOss B ulega degradacji średnio w ciągu 18 tygodni, co stanowi optymalny czas, w którym można oczekiwać satysfakcjonującego wytworzenia kości i integracji tkanek.